Fiberbeton er et vedligeholdelsesvenligt materiale der som udgangspunkt ikke kræver efterbehandling af nogen art, men udelukkende kræver almindelig vedligeholdelse i form af rengøring og eventuel afrensning.

Se yderligere i den generelle drift- og vedligeholdelsesvejledning.