OPLYSNING OM BEHANDLING AF PERSONDATA

Som led i dit samarbejde med MAGNUS HOLM indsamler, registrerer, opbevarer og anvender vi en række oplysninger om dig. MAGNUS HOLM er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Ved brug af MAGNUS HOLMs hjemmesider eller køb af vores produkter, samtykker du til vores behandling af dine personoplysninger.

Denne persondatapolitik bliver løbende opdateret.

FORMÅL

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er:

 • at administrere vores forretningsmæssige forhold og forhandle eller gennemføre aftaler
 • at levere produkter, serviceydelser og oplysninger til dig, som du har anmodet os om
 • at sende dig nyhedsbreve, andet markedsføringsmateriale eller invitationer
 • at yde generel kundeservice og -support
 • at opnå kundeindsigt og viden om, hvordan vores forskellige serviceydelser, herunder websteder, applikationer og produkter bruges samt at foretage evaluering og forbedring heraf
 • at kommunikere med dig om forskellige andre emner
 • at overholde gældende lovgivning

MAGNUS HOLM modtager og indsamler dine personoplysninger direkte fra dig eller fra andre dataansvarlige med det formål, at levere og/eller hjælpe med levering af produkter og håndtere relaterede henvendelser. Herunder kan det være oplysninger, som virksomheden modtager eller indhenter hos andre, herunder offentlige myndigheder.

TYPER AF OPLYSNINGER

De oplysninger, som virksomheden primært behandler om dig, er såkaldt almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.

Derudover indsamler og registrerer vi:

 • oplysninger som du videregiver til os når du kontakter os via online kontaktformular, e-mails eller telefon
 • data fra din computer, som er nødvendige for funktionaliteten af vores hjemmesider i overensstemmelse med vores cookiepolitik, samt data for at kunne tilbyde dig en relevant og interessant hjemmeside, som fungerer optimalt. Sådanne oplysninger kan omfatte personoplysninger som for eksempel: IP-adresser, tidshistorik, browserdata, besøgte sider – men vil afhænge af tilladte cookies og pixels. Læs vores cookiepolitik for at se, hvordan vi bruger cookies og sammenlignelige teknologier. Vi sætter altid funktionelt nødvendige cookies.
 • persondata som navn, e-mail og firmanavn og anden kontaktinformation for at sende nyhedsbreve og anden relevant information om MAGNUS HOLMs produkter og koncern. Vi sender kun direkte markedsføring til dig via e-mail eller anden elektronisk markedsføring, hvis du har givet dit samtykke jf. Markedsføringsloven.
 • vi benytter interessebaseret annoncering. Hvis du f.eks. accepterer vores marketing-cookies, når du besøger vores hjemmeside, kan du få vist annoncer fra MAGNUS HOLM på andre platforme. Dette kan være trackingværktøjer på sociale medier som f.eks. Facebook Pixel og LinkedIn pixel.
 • transaktionsoplysninger når du køber varer eller serviceydelser hos os.

SÆRLIGT OM VIDEREGIVELSE OG OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER

MAGNUS HOLM videregiver dine personoplysninger til for eksempel kontraherede leverandører eller rådgivere(tredjepart), hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig. Dette kan for eksempel være it-leverandører, der leverer it-systemer relateret til vores produkter.

Derudover kan MAGNUS HOLM videregive personoplysninger i forbindelse med bruges af vores hjemmesider, ved modtagelse af vores nyhedsbrev (ELEMENTET) og ved modtagelse af øvrigt marketingmateriale fra MAGNUS HOLM til hosting-selskaber, udbydere af marketingydelser og andre udbydere af ydelser som er relevante for at opfylde ovennævnte formål.

Vores tredjepartsleverandører er blandt andet:

 • reklame- og medievirksomheder, som udfører markedsføring og medieaktiviteter på vores vegne
 • analyse- og søgemaskineudbydere, der hjælper os med at forbedre og optimere vores hjemmeside. Dette er f.eks. Google Analytics.
 • sociale medier-partner, for at målrette reklame/søgeresultater til specifikke målgrupper via sociale medier.

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere eller andre aktører, bl.a. til brug for markedsføring eller netværksbegivenheder (f.eks. konferencer og seminarer) indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, fx som led i indberetning til en myndighed.

SOCIALE MEDIER

Som bruger af sociale medier som LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube mm bør du være bekendt med og forstå de værktøjer, som disse sites leverer, og som giver dig mulighed for at vælge, hvordan du vil dele dine personoplysninger på de sociale medier.

MAGNUS HOLM er bundet af tredjeparters praksis og politikker om privatlivets fred, så vi opfordrer dig til at læse de gældende meddelelser om databeskyttelse, brugsbetingelser og relateret information om, hvordan dine personoplysninger bliver brugt på disse sociale medier.

Afhængigt af de valg, du har foretaget vedrørende dine indstillinger på de forskellige sociale medier (og/eller i kombination med dine indstillinger på vores hjemmesider), kan visse personoplysninger blive delt med os om dine online aktiviteter og profiler på sociale medier. Er du logget ind på f.eks. Facebook, Google eller LinkedIn samtidig med et besøg på en af vores hjemmesider, er det muligt for leverandører at sammenstille disse data med din profil.

Hvis du giver samtykke til cookies til brug for markedsføring, samtykker du samtidig i, at vi må anvende forskellige sociale medie-plugins som for eksempel LinkedIn og Facebook. Du kan finde de sociale mediers privatlivspolitikker i cookieoversigten her.

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Data om dig vil blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og arbejdsrelateret behov for at opbevare dem til opfyldelse af ovennævnte forpligtelser eller opgaver, eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne.

SIKKERHED

MAGNUS HOLM har iværksat en række organisatoriske, tekniske og fysiske foranstaltninger for at beskytte dine persondata imod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse eller adgang.

DINE RETTIGHEDER

Ifølge databeskyttelsesloven har du en række rettigheder i forhold til de personoplysninger, virksomheden behandler om dig.

 1. Oplysningspligt
  Virksomheden har pligt til at oplyse om hvilke persondata, der indsamles, formålet med indsamlingen, hvad oplysningerne bruges til, og hvornår de slettes.
 2. Ret til at se egne persondata (Indsigt)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som virksomheden opbevarer om dig.
  Ved ønske om indsigt rettes henvendelse til virksomheden. Svarfristen kan være op til 4 uger.
 3. Korrektionsret
  Du har ret til at få urigtige oplysninger vedr. dig selv rettet.
  Henvendelse sker til virksomheden med oplysninger om, hvori unøjagtigheden består, og hvordan de kan rettes.
 4. Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 5. Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine persondata begrænset.
 6. Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine persondata.

KLAGEMULIGHED

Du har ret til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at virksomheden ikke behandler dine data i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.

KONTAKTOPLYSNINGER

I relation til ovenstående kan henvendelse ske til:

MAGNUS HOLM
Allingvej 8, Øster Alling
DK-8963 Auning

Telefon: +45 8649 2355
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
CVR nr.: DK 66890716

 

Opdateret august 2022