Facader i fiberbeton kan udføres efter en lang rækkeløsningsprincipper. Som udgangspunkt er der altid tale om en slank og let klimaskærm, der skal fastholdes på en bagvedliggende, bærende konstruktion.

Facadepladerne, der typisk udføres i tykkelser fra 12 til 18 mm, kan enten fastgøres direkte via gennemgående hylse til skruefastgørelse, eller med indstøbte ophængsbeslag på bagsiden, når der ønskes en montageløsning med skjulte samlinger.

Ved meget store elementformater kan facadepladerne leveres med en indbygget, bærende stålkonstruktion, hvorved antallet af elementsamlinger reduceres, og montagearbejdet på byggepladsen minimeres.

Facadeløsningen kan suppleres med søjler, bjælker, underbeklædningsplader, gesimser etc. til udførelse af komplette facadesystemer i samme materiale og overfladetekstur.

Se løsninger