Trapper i fiberbeton kan udføres som trin og reposer til både indvendige og udvendige konstruktioner. For at opnå de slankest mulige trin og reposer designes konstruktionen oftest med leje på et underliggende, bærende system af stålprofiler.

Trin og reposer kan enten udføres med fuld understøtning klæbet mod en underliggende, bukket stålplade eller som selvbærende konstruktion med en afstand på op til cirka 0,6 m mellem bæringspunkterne, hvilket giver en optimal, slank konstruktion.

Se løsninger